การคำนวณค่าแก๊ส

ค่าแก๊สระบบBetworld

ระบบแพลตฟอร์มคาสิโนของ Betworld มีการเก็บค่าเช่าในรูปแบบของ “ค่าแก๊ส” โดยจะคำนวณจากยอดการเล่นจากผู้เล่นที่ดำเนินการบนเว็บของผู้เช่าใช้งาน ซึ่งจะเก็บเฉพาะค่าเทินโอเวอร์ของผู้เล่น กล่าวคือ ระบบของผู้ใช้งานจะดำเนินการไปได้นั้น จำเป็นต้องมีแก๊สในการรองรับการแทงของผู้เล่น เมื่อแก๊สหมด แม้ผู้เช่าใช้งานมีเครดิตอยู่ ผู้เช่าใช้งานจะไม่สามารถดำเนินการเล่นของผู้เล่นต่อไปได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ผู้เช่าใช้ระบบจะต้อง คำนวณการถือครองแก๊สให้เพียงพอต่อการใช้งานในระบบของผู้เช่าใช้งานระบบ โดยอัตราค่าแก๊สจะมีดังนี้

อัตราค่าแก๊สของระบบ Betworld

ปัจจุบัน Betworld คิดค่าใช้งานระบบ (ค่าแก๊ส) อยู่ที่อัตรา 0.5% ต่อ ยอดเทินโอเวอร์
เมื่อผู้เช่าใช้งานระบบ ซื้อแก๊สตั้งแต่ 100,000 – 10 ล้านบาท จะได้ อัตราค่าแก๊สอยู่ที่ 0.4%
เมื่อผู้เช่าใช้งานระบบ ซื้อแก๊สตั้งแต่ 10 ล้านบาท – 100 ล้านบาท จะได้ อัตราค่าแก๊สอยู่ที่ 0.3%

ส่วนลดพิเศษ

Betworld ให้ระบบส่วนลดพิเศษ โดยสามารถติดต่อ ได้ที่ BWS

สอบถาม